Evergreen IDentification Suite

Оферта

Пропозиція укласти договір про надання послуг усфері інформаційних технологій
і комп’ютерних Програм (публічна оферта)
Виконавець адресує дану оферту – пропозицію укласти Договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних Програм особам, які бажають мати доступ до програми Evergreen IDentification Suite.

Для того щоб укласти Договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних Програм, надалі за текстом - "Договір", особа повинна здійснити акцепт, тобто надати свою згоду на укладання договору на умовах, викладених в оферті. Акцептом даної оферти є прийняття нижче вказаних умов шляхом оплати послуг. З моменту оплати послуг особа автоматично приймає умови даного Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку.

При необхідності, не вступаючи у протиріччя з умовами оферти, Виконавець може укласти документально оформлений Договір у формі письмового двостороннього документа.

1. Визначення

Evergreen IDentification Suite - прикладний онлайн-сервіс , призначений для:
 • визначення відсотку схожості людини по фотографіях методом порівняння;
 • порівняння обличь та визначення живої людини;
 • реалізації інших можливостей, передбачених його модулями, як зазначено далі за текстом (далі - Програма).
Надання доступу до Програми – надання користувачу можливості працювати з Програмою в межах оплаченої кількості верифікацій (verification) або запитів (request) за період.

Адреса розміщення Програми в мережі інтернет - https://evergreens.com.ua/ua/box-products/face-id.html (далі - сайт Evergreen IDentification Suite).

Виконавець – особа зазначена в переліку представників, представлених на сайті Evergreen IDentification Suite.

Акцепт — повне, безумовне та беззастережне прийняття умов Договору про надання послуг у сфері інформаційних технологій.

AРІ key (APi ключ) – це згенерована випадковим чином букво-цифро-символьна послідовність, унікальний ідентифікатор, який отримується при реєстрації та дозволяє однозначно визначити запити користувача. З його допомогою проходить ідентифікація користувача та забезпечується безпечна передача запитів до Api сервісу. Надається Замовнику один раз при підключенні до сервісу, є унікальним для кожного користувача та зберігається за ним на весь час.

AРІ service (API сервіс) - прикладний онлайн-сервіс (надалі за текстом – AРІ сервіс), який дозволяє приймати http(s) запити від сторонніх інтегрованих сервісів, обробляти їх, та повертати результати такої обробки у вигляді текстового об’єкту або іншій формі, яку надає Програма.

IDentification Suite AGE module - прикладний онлайн-сервіс, призначений для визначення вірогідності належності особи до тієї чи іншої вікової групи за його фотографією. Не є окремим сервісом, може входити до складу Програми, розширюючи її функціонал.

IDentification Suite Scenario Editor - WEB-інтерфейс користувача Програми (клієнта), що дозволяє керувати порядком використання модулів всередині Програми. Не є окремим сервісом, може входити до складу Програми, розширюючи її функціонал.. Доступний тільки для окремих модулів.

IDentification Suite Administrator Panel - закритий WEB-інтерфейс адміністратора Програми, який дозволяє відслідковувати статистичні дані про роботу Програми, а також вносити зміни в окремі налаштування Програми.

IDentification Suite Sign Matching module - прикладний онлайн-сервіс призначений для визначення відсотку схожості двох підписів за фотографією методом порівняння. Сервіс дозволяє приймати http(s) запити від сторонніх інтегрованих сервісів, обробляти їх, та повертати результати такої обробки у вигляді текстового об’єкту або іншій формі, яку надає Програма.

Document Classifier API Service - прикладний онлайн-сервіс призначений для класифікації документів (паспорт, ID карта, РНОКПП, закордонний паспорт) громадянина України за фотографіями документів, які завантажуються користувачами до Програми або пов’язаних з ними програм.

IDentification Suite OCR API Service – прикладний онлайн-сервіс призначений для вилучення/зчитування полів з фотографій документів, які завантажуються користувачами до Програми або пов’язаних з ними програм.

Face Database API Service – прикладний онлайн-сервіс призначений для пошуку обличь, схожих на обличчя, яке передане шляхом завантаження фото, а також формування власної бази даних обличь. Сервіс дозволяє приймати http(s) запити від сторонніх інтегрованих сервісів, обробляти їх, та повертати результати такої обробки у вигляді текстового об’єкту або іншій формі, яку надає Програма.

IDentification Suite Document Handler - комплекс front-end додатків, які дозволяють отримувати зображення з камер мобільних пристроїв для подальшого використання в сценарії проходження верифікації.

Live Video IDentification - модуль веб-версії Програми, який дозволяє здійснювати відео-дзвінки між двома учасниками (клієнт та оператор), зберігати відеозапис дзвінка, як повністю так і окремих кадрів, налаштовувати додаткові можливості інтерфейсу клієнта та оператора.

Live Video IDentification mobile SDK - версія модуля Live Video IDentification для мобільних пристроїв, які працюють на операційних системах Android та iOS.


SDK (software development kit) – набір засобів для розробки застосунку під визначену операційну систему.

Evergreen IDentification Suite Instance – окрема копія Програми, яка розгорнута для окремого Замовника, має окрему URL адресу, та обробляє дані, запити тощо виключно даного Замовника.

Evergreen IDentification Suite SDK – версія Програми для мобільних пристроїв, які працюють на операційних системах Android та iOS.

Embed код – програмний код для вставки до сайту Замовника для підключення одного або більше модулів Програми.

Модулі Програми – це окремі AРІ сервіси, модулі тощо, з яких складається Evergreen IDentification Suite, в т.ч.:
 • Face IDentification API Service;
 • Liveness Detection Service;
 • Document Classifier API Service;
 • IDentification Suite OCR API Service;
 • Face Database API Service;
 • Document Handler;
 • Live Video Identification;
 • Live Video IDentification mobile SDK;
 • Face IDentification AGE module;
 • IDentification Suite Scenario Editor;
 • IDentification Suite Administrator Panel;
 • Evergreen IDentification Suite Instance;
 • Evergreen IDentification Suite SDK ;
 • IDentification Suite Sign Matching module, до яких Замовник отримує доступ на умовах цієї Оферти. Замовник може придбати доступ як до всіх вищезгаданих модулів, так і до окремих.

2. Загальні положення

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

2.3. Оплата Послуг вважається акцептом цього Договору та Правил користування сервісом.

2.4. Перелік модулів Evergreen IDentification Suite, доступ до яких придбає Замовник, зазначається у рахунку-фактурі.

2.5. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі отримати доступ до Програми в цілому та/або окремих модулів Програми (Арі сервісів) за цим Договором.

3. Предмет договору

3.1. На підставі даного Договору Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає та оплачує Виконавцю послуги з надання доступу до Програми в цілому та/або її окремим Модулям, відповідно до обраного періоду (далі - Послуги).

3.2. Послуги надаються шляхом надання Замовнику доступів до Evergreen IDentification Suite Instance, що дозволяє мати доступ до Модулів Програми.

3.3. Програма в цілому та окремі Модулі Evergreen IDentification Suite є інтелектуальною власністю, правова охорона якої встановлюється Цивільним кодексом України, чинними міжнародними договорами України. Виконавець гарантує наявність у нього прав, необхідних для виконання Договору.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:

- дотримуватися умов даного Договору;

- надавати Послуги протягом сплаченого Замовником періоду;

- надавати Замовнику консультації, що стосуються надання Послуг, протягом робочого часу, визначеного розкладом роботи Виконавця;

- зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього під час надання послуг за цим договором, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

- у випадку оновлення Програми повідомити Замовнику про можливості та умови відповідної актуалізації (періодичного оновлення) Програми, в т. ч. фінансових умовах та порядку надання доступу до Програми в цілому та/або її окремим Модулям за бажанням Замовника.

4.2. Замовник зобов’язаний:

- виконувати умови даного Договору;

- надавати достовірні особисті дані та іншу інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;

- оплачувати Послуги відповідно до тарифів Виконавця. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання Послуг і тарифи на сайті Evergreen IDentification Suite;

- для коректної роботи Модулів Evergreen IDentification Suite забезпечити апаратно-програмне середовище, вимоги до якого наведені на сайті Evergreen IDentification Suite;

- забезпечувати конфіденційність наданих доступів до свого Evergreen IDentification Suite Instance та API ключів;

- не передавати Арі ключі та доступи до Evergreen IDentification Suite Instance третім особам;

- при зверненні до служби технічної підтримки Виконавця використовувати контактну електронну адресу (адресу, вказану при замовленні Послуги) і повідомляти своє, ім'я та прізвище, посаду, найменування та контактні дані юридичної особи, а також при необхідності використовувати інші варіанти підтвердження своїх прав доступу до Evergreen IDentification Suite Instance;

- протягом одного року зберігати платіжні документи, що підтверджують здійснення сплати на рахунок Виконавця, та за необхідністю надавати їх копії Виконавцю;

- надати згоду Виконавцю на обробку та використання своїх персональних даних, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, шляхом акцепту цього Договору.

4.3. Виконавець має право:

- змінити порядок, умови та тарифи надання Послуг шляхом розміщення інформації на сайті Evergreen IDentification Suite. У випадку зміни ціни, раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не перераховується;

- припинити надання Послуг автоматично після закінчення сплаченого Замовником періоду;

- розкривати відомості про Замовника виключно у випадках, передбачених законодавством України;

- розміщувати на своєму веб-сайті, в мережі Інтернет, в презентаціях та інших маркетингових матеріалах, на своїх особистих сторінках у соціальних мережах, прес - релізах та коментарях у ЗМІ інформацію про те, що Виконавець надає Замовнику послуги з надання доступу до Програми, а також найменування та логотип або знак для товарів і послуг Замовника.

4.3.1. Призупинити (тимчасово або повністю) надання Послуг Замовнику без повернення грошових коштів і вимагати письмових пояснень від Замовника в випадках порушення ним обов'язків описаних в п.4.2, а також у таких випадках:

- якщо Виконавець вважає що будь-які дії, вчинені Замовником через отримання доступу до Evergreen IDentification Suite Instance та/або Модулям Evergreen IDentification Suite за даним Договором, завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим Замовникам;

- у випадку пошкодження чи намагання пошкодити засоби захисту Evergreen IDentification Suite Instance та/або окремих Модулів Evergreen IDentification Suite, а також включення їх до складу власних розробок Замовника;

- при публікації та передачі Замовником через мережу інтернет будь-якої інформації, яка паплюжить Виконавця, чи скоєння дій, що перешкоджають нормальній роботі Виконавця.

4.3.2. Заблокувати доступ до Evergreen IDentification Suite Instance з певної IP-адреси у випадках:

- перевищення кількості запитів з IP-адреси за певний проміжок часу;

- дії з Evergreen IDentification Suite Instance, що можуть призвести до наслідків, передбачених розділом XVI Кримінального кодексу України "Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), Програм та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку".

4.4. Замовник має право:

- вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного Договору;

- у разі виникнення зауважень щодо якості Послуг повідомляти про них Виконавця письмово і своєчасно;

- в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця на умовах передбачених в п.9.3.

5. Порядок надання Послуг

5.1. При користуванні Послугами вперше:

5.1.1. Замовник звертається з заявкою на отримання Послуг до служби технічної підтримки Виконавця, яка відправляє рахунок на оплату Послуг на електронну адресу Замовника, зазначену в заявці.

5.1.2. Мінімальний період оплати Послуг становить – один місяць. Порядок оплати визначено в розділі 6 даного Договору.

5.1.3. Після оплати Замовником рахунку та отримання Виконавцем 100% суми на банківський рахунок Виконавця, Виконавець надає доступ до Evergreen IDentification Suite Instance з обраними Модулями Evergreen IDentification Suite та АPI ключ(і). Доступ надається з першого дня та діє по останній день періоду, зазначеного в рахунку та сплаченого Замовником.

5.1.4. Користуватися Evergreen IDentification Suite Instance Замовник може за умови використання АPI ключів та наявності доступу до мережі інтернет.

5.1.5. Після закінчення оплаченого періоду доступ Замовника до Evergreen IDentification Suite Instance з обраними Модулями Evergreen IDentification Suite припиняється.

5.2. При повторному отриманні Послуг:

5.2.1. Для відновлення доступу до Evergreen IDentification Suite Instance Замовник отримує рахунок на сплату в порядку, передбаченому п.5.1.1 даного Договору. Мінімальний період оплати становить – один місяць. Порядок оплати визначено в розділі 6 даного Договору.

5.2.2. Після оплати Замовником рахунку та отримання Виконавцем 100% суми на банківський рахунок Виконавця, Виконавець надає доступ до Evergreen IDentification Suite Instance с обраними Модулями Evergreen IDentification Suite. Доступ надається з першого дня та діє по останній день періоду, зазначеного в рахунку та сплаченого Замовником.

5.2.3. Після закінчення оплаченого періоду доступ Замовника до Evergreen IDentification Suite Instance з обраними Модулями Evergreen IDentification Suite припиняється.


6. Вартість послуг та порядок оплати

6.1. Вартість Послуг за даним Договором визначається відповідно до діючих тарифів і умов оплати, які опубліковані на сайті Evergreen IDentification Suite. Тарифи вказуються в доларах США та підлягають оплаті в національній валюті України за середнім курсом продажу доларів у банках м. Києва, зазначеним на сайті https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/kiev/usd/ на підставі виставленого Виконавцем рахунку.

6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на банківський рахунок Виконавця.

6.3. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на банківський рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є дата початку періоду, вказаного в рахунку.

6.4. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни і вводити нові тарифи. Датою вступу в силу нових цін чи тарифів є дата їх публікації на сайті Evergreen IDentification Suite. У випадку зміни ціни раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не перераховується.

6.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.


7. Конфіденційність

7.1. Замовник зобов’язується дотримуватися суворої конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої від Виконавця, і приймати всі розумні заходи для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації згідно даного Договору.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося:

- внаслідок форс-мажорних обставин;

- внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.


8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони даного Договору несуть відповідальність за дотримання своїх зобов’язань за Договором згідно чинного законодавства України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:

- прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або моральну шкоду Замовника, пов’язані із використанням або неможливістю користуватися Evergreen IDentification Suite;

- за погіршення якості Послуг, перебої у роботі Evergreen IDentification Suite, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Виконавця.

Виконавець не гарантує, що робота Програми буде безперервною, безпомилковою та позбавленої від шкідливих програм та інших дефектів. Якщо Замовник не задоволений умовами та/або якістю роботи Програми, він може припинити використання Програми або звернутися до служби підтримки Виконавця.

8.3. Замовник повністю відповідальний за збереження свого Арі ключа та доступу до Evergreen IDentification Suite Instance і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки Арі ключа та/або доступу до Evergreen IDentification Suite Instance з вини третіх осіб Замовник має право направити на адресу Виконавця заяву про це, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг.. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які спричинили крадіжку, а для відшкодування грошових коштів, витрачених на вкрадений час Замовник повинен звернутися у відповідні слідчі і правоохоронні органи.

8.4. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

8.5. Розмір відповідальності, не врегульований даним Договором, регулюється діючим законодавством України.


9. Момент вступу в силу Договору. Термін дії. Порядок зміни та розірвання

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому Договором та чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

9.2. Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією зі Сторін умов Договору та у випадках, передбачених Договором і чинним законодавством України.

9.3. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Замовника:

- Замовник зобов'язаний письмово попередити Виконавця за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до моменту його розірвання;

- надіслати копії платіжних документів на адресу Виконавця;

- Виконавець не здійснює перерахунок вартості Послуг за повні місяці використаного періоду та повернення грошових коштів за оплачений, але невикористаний період надання Послуг.

9.4. Внесення змін (доповнень) у даний Договір, зміну порядку, обсягу та умов надання Послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Усі зміни (доповнення), внесені Виконавцем у даний Договір, набувають чинності й стають обов’язковими для Замовника з моменту їх публікації на сайті Evergreen IDentification Suite. У випадку незгоди Замовника зі змінами, внесеними в даний Договір, Замовник має право розірвати його у порядку, встановленому даним Договором. Всі додатки, зміни й доповнення до даного Договору є його невід’ємною частиною.


10. Додаткові умови

10.1. Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує свою згоду, в тому випадку якщо являється фізичною особою, на отримання та обробку Виконавцем персональних даних Замовника з метою виконання умов даного Договору..

31.11.2022