Ceny
Ceny
Face IDentification*

Opłata instalacyjna EUR 11 250*

Koszt jednej identyfikacji od EUR 0,25**

* bez serwera dedykowanego

**koszt uzależniony jest od miesięcznej liczby identyfikacji

0,75 EUR za 1 identyfikację przy łącznej liczbie do 5000 identyfikacji miesięcznie

0,5 EUR za 1 identyfikację przy łącznej liczbie dо 8000 miesięcznie

0,3 EUR za 1 identyfikację przy łącznej liczbie dо 15 000 miesięcznie

0,25 EUR za 1 identyfikację przy łącznej liczbie dо 20 000+ miesięcznie

Prywatna baza danych twarzy API

Opłata instalacyjna  EUR 11 250

Koszt jednego wniosku  EUR 0,008

Face IDentification*

Opłata instalacyjna  EUR 11 250

Koszt jednej identyfikacji od  EUR 0,186*

*koszt zależy od kwoty miesięcznej 0,75 EUR za 5000 miesięcznie

0,47 EUR za 8000 miesięcznie

0,25 EUR za 15 000 miesięcznie

0,186 EUR za 20 000+ miesięcznie

Prywatna baza danych twarzy API

Opłata instalacyjna  EUR 11 250

Koszt jednego wniosku  EUR 0,008

Face IDentification*

nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od  EUR 24 650

Licencja na 1. rok (SDK w cenie)  EUR 40 250

2. rok i kolejne (37% zniżki)  EUR 25 200

OCR

nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od  EUR 27 750

Licencja na 1. rok (SDK w cenie)  EUR 15 750

2. rok i kolejne (20% zniżki)  EUR 12 600

Weryfikacja wieku

nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od  EUR 9 400

Licencja na 1. rok (SDK w cenie)  EUR 22 550

2. rok i kolejne (20% zniżki)  EUR 18 000

Weryfikacja LiveVideo

nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od  EUR 21 600

Licencja na 1. rok (SDK w cenie)  EUR 60 150

2. rok i kolejne (20% zniżki)  EUR 48 100

Prywatna baza danych twarzy API

nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od  EUR 22 500

Licencja na 1. rok (SDK w cenie)  EUR 37 650

2. rok i kolejne (20% zniżki)  EUR 30 100

IDentification Suite SDK
Android Native and iOS Native/Flutter/React Native

Jednorazowa opłata EUR 8 000

Face IDentification*

nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od  EUR 24 650

Licencja na 1. rok (SDK w cenie)  EUR 40 250

2. rok i kolejne (37% zniżki)  EUR 25 200

OCR

nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od  EUR 27 750

Licencja na 1. rok (SDK w cenie)  EUR 15 750

2. rok i kolejne (20% zniżki)  EUR 12 600

Weryfikacja wieku

nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od  EUR 9 400

Licencja na 1. rok (SDK w cenie)  EUR 22 550

2. rok i kolejne (20% zniżki)  EUR 18 000

Weryfikacja LiveVideo

nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od  EUR 21 600

Licencja na 1. rok (SDK w cenie)  EUR 60 150

2. rok i kolejne (20% zniżki)  EUR 48 100

Prywatna baza danych twarzy API

nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od  EUR 22 500

Licencja na 1. rok (SDK w cenie)  EUR 37 650

2. rok i kolejne (20% zniżki)  EUR 30 100

IDentification Suite SDK
Android Native and iOS Native/Flutter/React Native

Jednorazowa opłata EUR 8 000

Koszt dodatkowego serwera testowego* dla instalacji typu Standalone 100 euro/rok.
Serwer dedykowany dla instalacji SAAS 200 EUR/miesiąc dodatkowo do kosztu pakietu tożsamości
Jednorazowa konfiguracja serwera testowego* dla instalacji typu Standalone 2250 euro
*Serwer testowy - serwer służący do wstępnego testowania działania oprogramowania przez przedstawicieli i kontrahentów Klienta bez dostępu do niego osób trzecich (użytkowników końcowych Klienta) z limitem operacji nie przekraczającym 200 w ciągu miesiąca kalendarzowego.
Ze względu na działania wojenne w naszej rodzimej Ukrainie, jesteśmy gotowi dostarczyć oprogramowanie za częściową zapłatę dla ukraińskich klientów, którzy nie są w stanie zapłacić pełnej kwoty za nasze produkty.

*FaceIdentification to nazwa handlowa produktu. Nazwa produktu software'owego według umów Evergreen Face Compare