Ceny
Ceny
Face IDentification*

Opłata instalacyjna EUR 11 250

Koszt jednej identyfikacji od EUR 0,15*

*dla klientów z Ukrainy

od 0,5 EUR dla pozostałych krajów

Prywatna baza danych twarzy API

Opłata instalacyjna EUR 11 250

Koszt jednego wniosku EUR 0,008

Face IDentification*

Opłata instalacyjna EUR 11 250

Koszt jednej identyfikacji od EUR 0,15

Prywatna baza danych twarzy API

Opłata instalacyjna EUR 11 250

Koszt jednego wniosku EUR 0,008

Face IDentification*

nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od EUR 22 500

Wsparcie od EUR 250/month

Roczne odnowienie licencji od EUR 22 500

Weryfikacja LiveVideo
nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od EUR 22 500

Wsparcie od EUR 250/month

Roczne odnowienie licencji EUR 22 500

Prywatna baza danych twarzy API
nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od EUR 22 500

Wsparcie od EUR 250/month

Roczne odnowienie licencji EUR 22 500

Face IDentification*

nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od EUR 22 500

Wsparcie od EUR 250/month

Roczne odnowienie licencji od EUR 22 500

Weryfikacja LiveVideo
nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od EUR 22 500

Wsparcie od EUR250/month

Roczne odnowienie licencji od EUR 22 500

Prywatna baza danych twarzy API
nieograniczone wnioski

Opłata instalacyjna od EUR 22 500

Wsparcie od EUR250/month

Roczne odnowienie licencji od EUR 22 500

Koszt dodatkowego serwera testowego* 100$/rok.
Jednorazowa konfiguracja serwera testowego $2 250/jednorazowo
*Serwer testowy - serwer służący do wstępnego testowania działania oprogramowania przez przedstawicieli i kontrahentów Klienta bez dostępu do niego osób trzecich (użytkowników końcowych Klienta) z limitem operacji nie przekraczającym 200 w ciągu miesiąca kalendarzowego.
Ze względu na działania wojenne w naszej rodzimej Ukrainie, jesteśmy gotowi dostarczyć oprogramowanie za częściową zapłatę dla ukraińskich klientów, którzy nie są w stanie zapłacić pełnej kwoty za nasze produkty. Wesprzesz naszą działalność i umożliwisz naszej spółce dalsze funkcjonowanie zespołu, wypełnianie zobowiązań wobec obecnych klientów i pomoc naszemu krajowi!

Dostarczamy oprogramowanie w ciągu 1-2 dni i konfigurujemy je pod klucz. Obecnie pracujemy w weekendy. Główna część zespołu jest bezpieczna i w trybie roboczym, pomagamy reszcie.

*FaceIdentification to nazwa handlowa produktu. Nazwa produktu software'owego według umów Evergreen Face Compare